vrijdag 13 december 2019

Perfect storm

There’s a perfect storm
Going round my head
Pushing ... pulling
Throwing me around

There’s a perfect storm
For this time of moon
My mind blows heavy
While my heart cries loud

Here’s a perfect storm
Blowing me of feet
My heart beats sounds
At the rhythm of your smile

Here’s a perfect storm
Blowing me apart
In the silence after
I open eyes to you

It’s a perfect storm
As I open heart to you

maandag 25 november 2019

Gesloten Ogen

Jaren hebben open ogen
Mij het zicht ontnomen

In deze diepe stille nacht
Spreek ik met je

Met mijn ogen gesloten
Spreek ik zachte woorden

Zo zie ik je en ken je beter
Om dan in één moment

Mijn ogen te openen
En je opnieuw te zien

En opnieuw 
En opnieuw

En opnieuw
Opnieuw

donderdag 13 juli 2017

Aanvang

In opvolging van mijn boek "Reis op de rand van de cirkel" ben ik gewoon verder blijven schrijven. In deze blog vind je ruwe schrijfsels, die wellicht ooit weer tot een uitgave zullen leiden. Veel plezier.Haiku 001

Als de waarheid liegt
Geesten richtingloos op drift
Sta stil en luister

Zoet duister

Als je ogen moe zijn
Is de wereld dat ook

Als je zicht is verdwenen
zal niets in deze wereld jou vinden

Tijd om in het duister te stappen
waar de nacht ogen heeft
om zijn gelijke te herkennen

Daar kun je zeker zijn
dat je niet voorbij de liefde bent

Het duister zal je cocon zijn
vannacht

De nacht zal je een horizon geven
Die verder komt dan je ogen zien

Je hebt één ding te leren
de wereld is gemaakt om vrij in te zijn

Verlaat al die andere werelden
behalve die waar je thuis hoort

Soms is het duister nodig en 
de zoette beklemming van je alleenzijn
om te leren

alles of iedereen
die jou niet doet leven

Is te klein voor jou.


David Whyte  vert: Jan Veldsink 2008

David Whyte
vert: Jan Veldsink

©2007-2017 Jan Veldsink


Sweet Darkness 

When your eyes are tired 
the world is tired also. 


When your vision has gone 
no part of the world can find you. 
Time to go into the dark 
where the night has eyes 
to recognize its own. 
There you can be sure 
you are not beyond love. 

The dark will be your womb 
tonight. 

The night will give you a horizon 
further than you can see. 

You must learn one thing: 
the world was made to be free in. 

Give up all the other worlds 
except the one to which you belong. 

Sometimes it takes darkness and the sweet 
confinement of your aloneness 
to learn 

anything or anyone 
that does not bring you alive 

is too small for you. 

( David Whyte ~ (House of Belonging)

zaterdag 31 juli 2010

Willem Sandberg

2010zaterdag 31 juli

In het leven ontmoeten we weinig vrije mensen
Mensen die geen slaaf zijn van de nuttigheid der dingen
Die handelen om een verder doel te realiseren
Zich niet laten leiden door de gevestigde meningen
Of door het streven naar persoonlijk voordeel
Maar onafhankelijk hun weg gaan
Die gezien hebben
Het geziene gestalte proberen te geven
Daaraan alles ondergeschikt maken
Bereid zijn de consequenties te aanvaarden

Willem Sandberg(in:Martinet, Hot Printing, Amsterdam 1963)

woensdag 28 april 2010

Droom

Als dromen door je vingers glippen
Als ze je net te slim af zijn
Als ze net je bewustzijn verlaten

Net op het moment dat ze belangrijk lijken
Net op het moment dat ze zouden kunnen hechten
Net op het moment dat ze verdwijnen inmijn ruimte